ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Το 2011 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα της φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων, όπως δημητριακά, τσιμέντο και αδρανή υλικά, σε πλοία. Στόχος μας είναι η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και πληρέστερης εξυπηρέτησης όλων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της Κρήτης, από κάθε σημείο του νομού. 

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας μας στο χώρο των μεταφορών, το ειδικευμένο προσωπικό μας και ο σύγχρονος στόλος μας εγγυώνται ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με ασφαλή μεταφορά του φορτίου και απόλυτη συνέπεια ως προς τους χρόνους παραλαβής και παράδοσης.